Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de verkoper  
Bos brevieren  
Hoofdstraat 25 C, 5461 JC Veghel 
bosbrevieren@outlook.com
06-58919911 
KVK 86759477

Artikel 2. Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en iedere tot stand gekomen overeenkomst.  De algemene voorwaarden zijn altijd duidelijk en online vindbaar en worden aangeboden alvorens een overeenkomst of overeenkomst op afstand wordt gesloten.  

Artikel 3. Aanbod   
Bos brevieren biedt wandelingen, wandelroutes en onderwijsprogramma’s aan aan zowel bedrijven als particulieren. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit in het aanbod nadrukkelijk vermeld. Tevens bevat ieder aanbod een volledige en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden product. Afbeeldingen dienen een waarheidsgetrouwe weergave te zijn. 

Artikel 4. Productkenmerken  
Bos brevieren biedt wandelingen, wandelroutes en onderwijsprogramma’s aan aan zowel bedrijven als particulieren. Deze wandelingen en programma’s kunnen zowel gratis als op betaling worden aangeboden. Bij verplichting tot betaling zijn kosten en inhoud van het product duidelijk besproken of (online) aangeboden aan de koper.  

Specifieke productkenmerken dienen duidelijk en gedetailleerd beschreven te worden.  De verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst met de koper. Evenals aan de vermelde specificaties, de redelijke eisen van bruikbaarheid en aan de op datum van overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.  

Artikel 5. Overeenkomst  
De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.   
De verkoper dient deze aanvaarding van de koper te bevestigen, ook bij elektronische aanvaarding. Bij uitblijven van deze bevestiging van de verkoper kan de koper de overeenkomst ontbinden.   

Artikel 6. Kosten   
De door ons genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.  
Prijswijzigingen kunnen door de koper worden doorgevoerd, echter niet tijdens het moment van overeenkomstige verkoop en facturatie. 

Artikel 7. Betaling   
Na het aangaan van de overeenkomst, ook wel het accepteren van de algemene voorwaarden, is de koop definitief en de koper verplicht om de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.   
Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen te worden gemeld.  
Indien de koper niet tijdig aan de betalingstermijn voldoet, is Bos brevieren verplicht om de koper daarvan op de hoogte te brengen en een uiterlijke termijn aan te bieden van maximaal veertien dagen. Na uitblijven van de betaling is Bos brevieren gerechtigd om de door hen gemaakte incassokosten in rekening te brengen.  

Artikel 8. Levering   
Bos brevieren levert gratis wandelroutes die [koper] zelf online kan downloaden. Hieraan is geen verdere levering van toepassing. Bos brevieren levert geen fysieke producten waarvoor verzending van toepassing is. Indien Bos brevieren dergelijke producten, bij wijze van uitzondering, levert aan de koper zijn verzendkosten voor rekening van de koper.  

Verzending en levering door Bos brevieren zal met grote zorgvuldigheid geschieden. De producten worden nauwkeurig en veilig verpakt om het risico op beschadiging te beperken.   
Het risico op beschadiging en/of vermissing van producten ligt tot het moment van bezorging bij Bos brevieren. Na levering is de koper zelf verantwoordelijk. De levertijd is maximaal 10 werkdagen tenzij in overleg met de koper anders besproken. 

Artikel 9. Retour   
De koper is eigenaar van het product op het moment van aangaan van de overeenkomst en accepteren van de algemene voorwaarden. Retour van wandelroutes of onderwijsprogramma’s ‘op maat’ zijn niet te retourneren.  

Artikel 10. Garantie   
Op de producten van Bos brevieren zijn een garantieperiode van twee maanden geldig. Gedurende deze twee maanden zal Bos brevieren de gebreken van producten herstellen, vervangen of vergoeden voor zover zij te wijten zijn aan materiele-, constructie- of ontwerpfouten. Uitgezonderd van de normale slijtage- en gebruikssporen.  

Artikel 11. Toepasselijk recht  
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 12. Klachten  
De koper kan contact opnemen met Bos brevieren bij de aanwezigheid van klachten. Een melding kan per e-mail of telefonisch.