Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

Op de website van Bos brevieren zullen geen persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is pas van toepassing wanneer een klant bekent is bij Bos brevieren en daar de gegevens verwerkt zullen worden. Persoonsgegevens zullen in alle gevallen beperkt blijven tot naam en contactgegevens. Overige persoonsgegevens zijn niet van toepassing en zullen niet door Bos brevieren gevraagd en/of geregistreerd worden. 

Met deze privacyverklaring willen wij u als klant  informeren over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.  Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

Welke gegevens verwerken wij?
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:
– Naam,  telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
– De gegevens omtrent de afname van wandelroute(s), overeenkomsten of producten bij Bos brevieren.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Uw gegevens worden gebruikt voor de opmaak van een eventuele facturering en voor verdere communicatie tussen Bos brevieren en u. 

Overige privacy rechten
– U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens.
– U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
– Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens
Bos brevieren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via ons mailadres bosbrevieren@outlook.com

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.