Meteen naar de inhoud

Wandelroutes

Al tientallen jaren wandelt Leo de Mol in regen en zon door het Nederlandse landschap. De wandelingen worden gebundeld en aangevuld met zijn persoonlijke gedachten en verhalen over de geschiedenis in de regio. De wandelingen variëren in afstand, maar zijn allemaal even mooi en bieden vaak een onverwachte, persoonlijke eyeopener. 

Wil je graag wandelen in een regio naar eigen keuze en onder begeleiding van een gids? Individueel, in een groep, met je team of familie. Samen bespreken we de mogelijkheden voor een wandeling op maat. Wil je graag met me mee ‘brevieren’, neem dan gerust contact met me op.

Gratis downloads

Brevieren door Brabant

De route loopt langs een twintigtal kapelletjes die bijna alle in de eerste helft van de vorige eeuw door het Brabants Studenten Gilde in Brabant werden gebouwd. Bijna alle kapelletjes zijn aan Maria gewijd, de volledige naam van het gilde is dan ook: het Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw [BSG]. Bekijk hier alle kapellen en een overzicht van de wandelroutes. 

In die tijd van grote veranderingen in het Brabants [geloofs]leven; men wilde de studenten en hun betrokkenheid met Brabant behouden en zo het Brabants cultuurgoed beschermen. Wat is er van hun streven overgebleven?
Zo lang mogelijk lopend langs oude verbindingen als riviertjes, kanaaltjes en spoorwegverbindingen komt zowel het oude als het nieuwe landschap voorbij. Hoe groot was hun wereld toen en hoe rijmt het met het nieuwe kathedraal denken dat nu door bijvoorbeeld Roman Krznaric in de Sint Jan in Den Bosch gepresenteerd werd ?

Wil je graag meer lezen over de kapellen en brevieren door Brabant?
De volledige introductie, achtergrond en geschiedenis lees je hier!

Brevieren door Brabant – Kapellen 01
Den Bosch – Heeswijk
19,78 km
‘Al wandelend het landschap horizontaal of verticaal beleven en projecteren. Kathedraal-denken voor de lange termijn: verdedigingswerken en waterbeheer om veilig te wonen en werken.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 02
Heeswijk – Uden
20,18 km
‘Water en vervoer over water, landwegen en het spoor.’ 

Brevieren door Brabant – Kapellen 03
Uden – Escharen
21,31 km
‘Van de herontdekte techniek van het stenenbakken tot driehoeksmeting. Is het gewoon “Gods weken groot en klein” of is het toch gewoon “Wonder ende is gheen wonder”.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 04
Escharen – Beers
19,97 km
‘Een onbebouwde grasvlakte van 20.000 hectare, goed voor verplichte werkverschaffing aan ongeveer 1850 arbeiders.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 05
Beers – Oploo
21,45 km
‘Stichtingen die in ongeveer 80 jaar een proces van miljoenen jaren beëindigen. Een Nobelprijswinnaar die op zijn schreden terug komt, maar niet meer gehoord wordt.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 06
Oploo – Milheeze
20,16 km
‘Romantiek, twisten, gespuis en een hangplek. ‘Hij die een ander volgt, houdt op de waarheid te volgen” en nog een grondsteenspreuk.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 07
Milheeze – Neerkant
19,49 km
‘”Het katholieke zuiden moet Katholiek blijven”  en protestanten mogen werken en 20 km naar de hun kerk. Godsdienstige en financiële belangen.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 08
Neerkant – Asten
20,41 km
‘Voor grootschalige landbouw ontwateren, kanaliseren en verkavelen. Voor natuurbehoud ‘peelbevloeiing’. Meten is weten en waar kun je dat vinden?’

Brevieren door Brabant – Kapellen 09
Asten – Soerendonk
20,64 km
‘Ook werd de klok zelf steeds verbeterd, de z.g. ‘onrust’  zorgde voor een constante snelheid waar de klok mee loopt. De wijzers kunnen steeds beter uren, minuten en seconden aangeven. De mensen nemen de tijd steeds meer mee in hun leven, van reiswekkers tot horloges.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 10
Soerendonk – Bergeijk
21,17 km
‘Niemand nam dus kennis van zijn waarschuwing: “Geen land is ooit beter geworden van een langdurige oorlog”. Velen doden in de oorlog waren het gevolg, schattingen voor het aantal slachtoffers van de dodendraad komen soms tot boven de duizend doden.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 11
Bergeijk – Wintelre
20,37 km
‘Maria onbevlekte ontvangenis werd in 1854 in een zogenaamd dogma in Rome afgekondigd. Dit had veel invloed op het leven van vooral de vrouwen. Onzedelijk gedrag werd een hot item. Kermissen, spinnerijen waar veel mannen komen, borstvoeding paste niet in het zedelijke beeld van de kerk om een deugdzaam.’ katholiek te worden.

Brevieren door Brabant – Kapellen 12
Wintelre – Oirschot
20,99 km
‘Tegenwoordig is in geheel Nederland het beheer van water, dijken e.d. in handen van waterschappen. Tot ongeveer 1850 had Brabant nog geen waterschappen. Alleen langs de Maas waren enkele waterschappen. In 1848 werd de grondwet veranderd, de waterbeheer taken gingen weg bij de gemeenten.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 13
Oirschot – St. Oedenrode
20,30 km
‘In het kort samengevat is het: algemeene achteruitgang, voortwoekerende verarming, allersoberste levenswijze der groote massa, ontvolking van het platteland. Een goede typering treffen wij in een request 17 februari 1899 door den N.C.B. tot H.M. de Koningin gericht luidende:’

Brevieren door Brabant – Kapellen 14
St. Oedenrode – Liempde
22,64 km
‘Je zou, achtereenvolgens geboorte, pater van den Elsen [1853], dr. P.C. de Brouwer [1874] en bisschop Bekkers [1908] beeldbepalende geestelijken voor die tijd in Brabant kunnen noemen.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 15
Liempde – Den Bosch
21,63 km
‘Welke maatschappelijke veranderingen zal dit provinciehuis meemaken? Het is niet erg zinvol een uitgesproken tijdgebonden gebouw te ontwerpen, daarvoor moet het teveel kunnen trotseren.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 16
Den Bosch – Waalwijk
18,73 km
Frank Ramsey [de uitvinder] van de discontovoet in 1928: het disconteren van de welvaart “ethisch onverdedigbaar [is] en slechts voortkomt uit een gebrekkige verbeelding”. Ook Roman Krznaric stelt in zijn boek “de goede voorouder” dat discontering een vorm van “intergenerationele onderdrukking” is.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 17
Waalwijk – Oosteind
20,06 km
Loon op Zand vervoerde zijn turf via Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen naar de Dieze [Engelen / den Bosch]. De Hollandse dorpen vervoerden hun turf via de haven van Capelle naar Dordrecht.’

Brevieren door Brabant – Kapellen 18
Oosteind – Drimmelen
18,59 km
‘”op den dag des Pinksterfeestes in het jaar 1860 heeft de Heere God door een sterken stormwind Zijn heilig ongenoegen getoond over uwe handelingen, o volk van Nederland!” 

Brevieren door Brabant – Kapellen 19
Drimmelen – Moerdijk
19,34 km
“En toch is het gewenst, dat die over de Moerdijkbrug Brabant binnen- komt, onmiddellijk weet, dat hij een katholieke streek binnengaat.”

Brevieren door Brabant – Kapellen 20
Moerdijk – Zegge
19,99 km
“Persoonlijk herinner ik me de zoeaven alleen uit processies. Geweldig was dat! Het gebeurde natuurlijk alleen bij heel grote processies, want ze waren stokoud, je kon ze niet bij elk wissewasje inzetten. Maar bij zeldzame gelegenheden, dan liep er een zoeaaf mee”.

Brevieren door Brabant – Kapellen 21
Zegge – Wouwse plantage
19,78 km
“ De Grebbe werd zo eigenlijk van een turfkanaal het eerste riool van de wereld. Dit nadat deze kennis over rioleringen e.d. van oude volkeren zoals bijvoorbeeld de Romeinen verloren was gegaan. In de middeleeuwen maakte men enkel gebruik van de zogenaamde slokop, in feite open riolering die afvoerde in een beek, rivier e.d.”